Szakterületek

A hozzáállás dönt.

Az ügyvédi iroda Szlovákiában és külföldön a teljesség igénye nélkül a következő területeken nyújt jogi szolgáltatást.

 • Menekültjog
 • Lakásjog, társasházak, bérlet
 • Öröklési jog, végrendelet
 • Kiskorúak, szülői kötelezettségek, tartásdíj
 • Emberi jogok és szabadságjogok
 • Nemzetközi magánjog
 • Alapítványok
 • Polgári jog
 • Kereskedelmi jog
 • Gazdasági társaságok
 • Személyi adatok védelme
 • Személyiség védelme
 • Biztosítási jog
 • Munkajog
 • Kihágások
 • Iparűzési jog
 • Családjog, válás, osztatlan közös tulajdon
 • Döntőbíróságok
 • Szociális- és nyugdíjellátás
 • Közigazgatási jog
 • Építkezés
 • Alkotmányjog
 • Jogi képviselet az Alkotmánybíróság előtt
 • Egészségügy és gyógyszerészet